Serbiaprosjekt, møte i Beograd

Serbiaprosjektet er et samarbeidsprosjektet mellom YFU Serbia og YFU Norge som begynnet på sommaren 2013. Vi har vært 4 norske deltakere som har vært med, mens det har vært rundt 6 fra Serbia som har deltatt. Igjennom dette prosjektet har vi sett på hvordan forsoningsarbeid etter konflikt foregår, og hva vi kan gjøre for å unngå en konflikt. Vi har også sett på konflikter og hendelser som har skjedd i nåtid, både i Norge og i Serbia.  
Vi har også utviklet en workshop som tar opp temaer som kulturforskjeller, stereotypier og fordommer. Workshopen er fremdeles ganske ny, men vi har allerede fått prøvd den ut flere ganger og fått positivt tilbakemelding.

Fortsett Serbiaprosjekt, møte i Beograd

Reklame